รู้จักพิณสิริ

บริษัท พิณสิริ เอสเตท จำกัด ได้เริ่มจากดำเนินธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านแบบครบวงจร เจ้าแรกใน จังหวัดระยองในปี2551 และยังมีบริษัทที่รับบริหารงานขายและพัฒนาจนมาทำธุรกิจบ้านจัดสรร  จากประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้เราควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีคุณภาพ ลูกค้าที่เลือกบ้านของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับมอบบ้านที่มีคุณภาพ แข็งแรง และ ได้รับการบริการที่ดี

บริษัท พิณสิริ เอสเตท จำกัด ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรรภายใต้สโลแกน “Class of living” โดยดำเนินงานก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ปัจจุบันใช้ชื่อโครงการ มายโอโซน และครอบคลุมหลายพื้นที่ในระยอง

วิสัยทัศน์

 • เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปฏิบัติอย่างดีและชื่อสัตย์ต่อคู่ค้า พนักงาน ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับสังคม

พันธกิจ

 • ด้านลูกค้า : พึงพอใจ ภูมิใจและมั่นใจ ในสินค้าของบริษัท
 • ด้านพนักงาน : พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี
 • ด้านผู้ลงทุน : ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าภายใต้การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
 • ด้านคู่ค้าและพันธมิตร : เติบโตและส่งเสริมกันด้วยมิตรภาพและความซื่อสัตย์
 • ด้านสิ่งแวดล้อม : สินค้าและการดำเนินงานขององค์กรต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ค่านิยม : 5G

 • Good Design การออกแบบที่ดี : ดีไซน์ด้วยฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้อยู่อาศัย
 • Good Meterial วัสดุที่ดี : เลือกไช้วัสดุที่ดีเชื่อถือได้และมีมาตรฐาน
 • Good Control Construction ควบคุมการก่อสร้างที่ดี : ควบคุมหน้างาน มีวิศวกรดูแลด้วยความรู้ในงานก่อสร้าง
 • Good Inspection การตรวจสอบที่ดี : มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน มีสาเหตุ แก้ไขได้
 • Good Service บริการที่ดี : บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำดูแล แก้ปัญหา รับเรื่องร้องเรียน