รู้จักพิณสิริ

พิณสิริ กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งในปี 2551 เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้านแบบครบวงจร เจ้าแรกใน จังหวัดระยอง บริหารงานขายและพัฒนาจนมาเป็น Developer ในปัจจุบัน ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท ปัจจุบัน ทุนจดทะเบียน รวมมูลค่า 71 ล้านบาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรรภายใต้สโลแกน “Class of living” โดยดำเนินงานก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย กว่า 10 โครงการ ปัจจุบันใช้ชื่อโครงการ มายโอโซน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในระยอง

วิสัยทัศน์

 • เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปฏิบัติอย่างดีและชื่อสัตย์ต่อคู่ค้า พนักงาน ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับสังคม

พันธกิจ

 • ด้านลูกค้า : พึงพอใจ ภูมิใจและมั่นใจ ในสินค้าของบริษัท
 • ด้านพนักงาน : พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี
 • ด้านผู้ลงทุน : ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าภายใต้การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
 • ด้านคู่ค้าและพันธมิตร : เติบโตและส่งเสริมกันด้วยมิตรภาพและความซื่อสัตย์
 • ด้านสั่งแวดล้อม : สินค้าและการดำเนินงานขององค์กรต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

ค่านิยม : 5G

 • Good Design การออกแบบที่ดี : ดีไซน์ด้วยฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ตรงใจผู้อยู่อาศัย
 • Good Meterial วัสดุที่ดี : เลือกไช้วัสดุที่ดีเชื่อถือได้และมีมาตรฐาน
 • Good Control Construction ควบคุมการก่อสร้างที่ดี : ควบคุมหน้างาน มีวิศวกรดูแลด้วยความรู้ในงานก่อสร้าง
 • Good Inspection การตรวจสอบที่ดี : มีขั้นตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน มีสาเหตุ แก้ไขได้
 • Good Service บริการที่ดี : บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำดูแล แก้ปัญหา รับเรื่องร้องเรียน