ค้นหาที่อยู่อาศัย

ผ่อนสบายเริ่ม 3,500/ล. *กู้ได้ 110%*

แนวคิดโครงการ

ให้คุณได้พักผ่อน กับพื้นที่สีเขียว ด้วยวิวธรรมชาติล้อมรอบ

วิวธรรมชาติสีเขียวที่ทอดยาว สงบและเป็นส่วนตัว ให้ทุกคนในครอบครัวให้พักเติมพลังในตัวเอง หลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานบนพื้นที่แห่งความเป็นส่วนตัว ถูกแบ่งสรรปันส่วนให้ครอบคลุมทุกประโยชน์การใช้สอยในทุกตารางนิ้วเพื่อคุณบ้านเดี่ยว พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบทุกความต้องการให้คุณได้รีชาร์จชีวิต ปลดปล่อยทัศนคติแห่งความมีพลังไปกับไลฟ์สไตล์
ของคุณได้เต็มที่ ในทุกมิติ

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

[]
1 Step 1
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ไอดีไลน์
ความต้องการพิเศษเพิ่มเติม
0 /

การให้ความยินยอม

  • ตามที่ บริษัท พิณสิริ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  (“บริษัท”) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการเก็บรักษาและมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกี่ยวกับสิทธิ ช่องทางและวิธีในการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอถอนความยินยอมของท่านได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ http://myozoneliving.com/privacy-policy หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่ info@myozoneliving.com
  • ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนดแล้ว ยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายกับบริษัท ที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่จะให้เพิ่มเติมแก่บริษัท ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามรายชื่อที่ระบุใน http://myozoneliving.com/privacy-policy เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้บริษัทส่งมอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม โปรโมชัน ผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ของลูกค้าโดยเฉพาะ ผ่านช่องทางการสื่อสารทาง อีเมล ข้อความ SMS ไปรษณีย์ และด้วยวิธีการอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทบริษัทนำข้อมูลไปวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนการขายและการตลาดของบริษัท เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าต่อไป
การให้ความยินยอม
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
[]
1 Step 1
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ไอดีไลน์
ความต้องการพิเศษเพิ่มเติม
0 /

เงื่อนไขการลงทะเบียนตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้ความยินยอม
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right